Podmínky ochrany osobních údajů

Jsme společnost TESLA lighting s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha, IČO: 27103668, DIČ: CZ27103668, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka čís. 96487 a jsme správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Společnost dále jako „Správce“

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.eshop.tesla-lighting.cz

Pro prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme osobní údaje.

I.  Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.
Jsou to: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně informace o požadovaném produktu/službě.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás pomocí těchto informací pro další domluvu ohledně zajištěné požadované služby/zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte.
Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, email, telefon.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili povinnosti plynoucí ze smlouvy – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely), případně pro vyřízení reklamací.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky od  vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktem na e-mail: eshop@tesla-lighting.cz.

II.  Kdo se k osobním datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Při provozu a/nebo dodávce zboží/služeb pro nás pracují další společnosti nebo osoby, které se k vašim osobním údajům dostanou. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze)
 • společnosti podílející se na expedici zboží ISC Communication (společnost ISC Communication Czech a.s. se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9, IČ 26315521, vedená u Městského soudu v Praze)
 • společnosti podílející se na expedici plateb (DPD, Česká Pošta, TOPTRANS)
 • účetní firma CORLOX (společnost CORLOX s.r.o. se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 24243281, vedená u Městského soudu v Praze)
 • marketingová agentura Kreema (společnost Kreema s.r.o. se sídlem Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ 10944117, vedená u Městského soudu v Praze)
 • FWG s.r.o., Varšavská 715/36, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedením u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 226623.
 • CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00, Spisová značka: C 223183, vedená u Městského soudu v Praze, jako e-mailingový nástroj.

Jak se bude s vašimi daty u těch firem nakládá?

Tyto informace se použijí jen pro zajištění služby a nebudou uvedeným firmám sloužit k žádným obchodním nebo marketingovým účelům.

Třetí země

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

III.  Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese eshop@tesla-lighting.cz nebo zavolejte na tel. č. (+420) 251 109 400

IV.  Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies:používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V.  Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla apod.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo kontaktováním správce kontaktním formulářem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 Tyto podmínky jsou účinné od 1.10.2022.