Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují vzájemné vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb (dále „zboží“), které jsou nabízeny prostřednictvím internetového obchodu společnosti TESLA lighting s.r.o. na internetové adrese https://www.eshop.tesla-lighting.cz, (dále „Obchod“).

II. Prodávající a Kupující

1. Prodávající
Prodávajícím je pro účely prodeje prostřednictvím Obchodu:

Společnost TESLA lighting s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha , IČ
27103668, DIČ CZ27103668

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka čís. 96487.

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 235410266/0600


Provozovna (adresa pro osobní odběr) Prodávajícího se nachází na adrese:

Mladoboleslavská 1116, 197 00 Praha 19 - Kbely


Provozní doba pro osobní odběr zboží a pro telefonické spojení:
(v tuto dobu se s námi můžete telefonicky spojit pro Vaše všeobecné dotazy, informace
o objednávkách a příjem objednávek, formách prodeje, doručování zásilek a další)

PO - PÁ      8:00 - 16:00 hod.

Tel:              (+420) 775 772 717
e-mail:        eshop@tesla-lighting.cz

2. Kupující
Kupujícím je pro účely nákupu prostřednictvím Obchodu zákazník, který souhlasí se zněním VOP a má zájem o koupi zboží, které je v Obchodě nabízeno. Souhlas se zněním VOP a zájem o nákup potvrdí Kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému Obchodu, nebo jiným způsobem, který je Prodávajícím aktuálně nabízen jako možnost objednání zboží (osobně, telefonicky, pomocí e-mailu, přes e-shop). Kupujícím může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba zastoupená statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou.

III. Registrace

1. Registrace
Při registraci v systému Obchodu je Kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou Prodávajícím vyžadovány jako povinné (označené žlutým podbarvením pole pro vyplnění). Ostatní údaje Kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s Prodávajícím. Registraci uzavírá Kupující dobrovolně, z vlastní vůle a má právo požadovat kdykoli od Prodávajícího její úplně zrušení. Registrace Kupujícího není nezbytnou podmínkou pro uzavření obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud si Kupující objednané zboží vyzvedne osobně v prodejně Prodávajícího.

2. Zrušení registrace
Požadavek na zrušení registrace musí Kupující odeslat e-mailem na adresu Prodávajícího a to ze stejné e-mailové adresy, jakou Kupující uvedl při registraci. Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může Prodávající určit Kupujícímu jiný způsob zrušení registrace. Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) Kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a Prodávajícím neovlivnitelných skutečností (nefunkčnost internetového obchodu ze strany poskytovatele systému apod.).

3. Ochrana osobních údajů
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude zpracovávat a chránit podle platných právních předpisů, nebude je poskytovat žádné třetí straně, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu (název firmy, jméno a příjmení, úplná adresa, telefon, mobilní telefon). Společnost Tesla lighting s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem čís. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, u Úřadu pro ochranu osobních údajů je ode dne 25.10.2007 registrována pod číslem subjektu 00031102.

4. Zasílání reklamních zpráv
Kupující při své registraci do systému Obchodu může souhlasit s tím, aby mu Prodávajícím byly zasílány reklamní zprávy, které se vztahují pouze k Obchodu a k Prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Tyto reklamní zprávy mohou být zasílány prostřednictvím tzv. e-mailového zpravodaje, nebo prostým odesláním e-mailu z adresy Prodávajícího na adresu Kupujícího. Tento souhlas potvrzuje Kupující při registraci ponecháním označeného pole vedle uvedení vlastní e-mailové adresy. V případě, že Kupující se zasíláním reklamních zpráv nesouhlasí, může při registraci zrušit označení v uvedeném poli. Kupující má právo zasílání reklamních zpráv odmítnout i kdykoli později, a to zasláním žádosti o odstranění adresy z e-mailového zpravodaje na e-mailovou adresu Prodávajícího, případně kdykoliv po obdržení reklamní zprávy. Prodávající se zavazuje ke zrušení zasílání reklamních zpráv Kupujícímu ukončit nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení žádosti Kupujícího.

5. Informativní zprávy
Za reklamní zprávy nemohou být v žádném případě považovány informativní e-maily zprávy, které jsou systémem Obchodu automaticky posílány Kupujícímu, a to zejména na základě registrace Kupujícího do systému Obchodu, změny údajů provedené Kupujícím, objednávkou zboží apod. Současně za reklamní zprávy nemohou být považovány ani důležité e-maily zprávy týkající se provozu Obchodu, změn Všeobecných obchodních podmínek, reklamačních podmínek, nebo údajů Prodávajícího. Informativní zprávy budou Kupujícímu zasílány automaticky, a to až do zrušení jeho registrace.

IV. Nákup zboží

1. Ochranné známky
Kupující si je vědom, že koupí zboží od Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, licencí nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak. 

2. Vyobrazení a popis zboží
Kupující si je vědom, že pro zboží nabízené prodávajícím v Obchodě se používají pouze ilustrativní obrázky a stručný popis, charakterizující základní vlastnosti a funkce nabízeného zboží. Kupující si je dále vědom, že rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a stručnému popisu, uvedenému na internetových stránkách Obchodu, nemohou být důvodem k reklamaci. Úplnější vyobrazení a podrobnější popis zboží si může Kupující od Prodávajícího kdykoli vyžádat elektronicky na internetové adrese www.eshop.tesla-lighting.cz, případně osobně si prohlédnout zboží v prodejně Prodávajícího.

3. Ceny
Všechny ceny zobrazené v Obchodě jsou smluvní a nejsou právně ani jiným způsobem vymahatelné. Závazná cena je pouze taková, kterou Prodávající (nikoli automatický systém Obchodu) Kupujícímu na vyžádání potvrdí zvláštním e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky (na e-mail Kupujícího) v platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží mu je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednané zboží bez jakéhokoliv postihu odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Kupující si je vědom, že v ceně zboží, na které se zákonná povinnost vztahuje, je zahrnut poplatek za sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a odpadu. Rovněž tak je v ceně zboží zahrnuta tzv. paušální autorská odměna dle autorského zákona a jeho prováděcí vyhlášky, pokud se na toto zákonná povinnost vztahuje.

4. Objednání zboží
Objednání zboží v systému Obchodu, stejně jako ostatní způsoby objednávky (telefonicky, e-mailem) je považováno za závaznou objednávku, uzavřenou okamžikem odeslání objednávky. Kupující nemá právo závaznou objednávku zrušit, pouze za níže uvedených podmínek ve výjimečných případech kdykoliv před expedicí zboží stornovat. Pokud již bylo zboží Prodávajícím expedováno, může za níže uvedených podmínek odmítnout jeho převzetí.
Storno objednávky musí Kupující zaslat Prodávajícímu pomocí volně formulovaného e-mailu s uvedením čísla objednávky, názvu a ceny zboží, a to nejpozději do okamžiku expedice daného zboží (e-mail je možné nahradit doporučeným dopisem, tento způsob však nedoporučujeme z důvodu pomalejšího přenosu informace). V případě zaslaného storna zůstává zboží z objednávky Prodávajícímu, který však má právo účtovat Kupujícímu storno poplatek ve výši do 20 % z celkové ceny objednávky.

Odmítnutí převzetí zboží musí Kupující oznámit Prodávajícímu pomocí volně formulovaného e-mailu s uvedením čísla objednávky, názvu a ceny zboží, a to nejpozději následující pracovní den po odmítnutí převzetí zboží od přepravní služby (v případě objednávky dopravy přepravní službou), nebo osobně v prodejně Prodávajícího (v případě objednávky osobního odběru zboží). V případě řádného oznámení odmítnutí převzetí zboží zůstává zboží z objednávky Prodávajícímu, který však má právo účtovat Kupujícímu poplatek za zmařenou objednávku ve výši do 20 % z celkové ceny objednávky.
V případě, že Kupující objedná zboží, které následně od Prodávajícího nepřevezme, a současně nevyužije storno objednávky ani odmítnutí převzetí zboží, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat Kupujícímu poplatek za zmařenou objednávku ve výši do 30 % z celkové ceny objednávky. V souladu s platnou právní úpravou bude toto vždy sjednáno samostatně telefonicky nebo písemně. Současně může být Kupujícímu zrušena registrace v Obchodě bez náhrady (pokud je Kupující registrovaným zákazníkem). Zrušení registrace Kupujícího není důvodem ke zrušení Prodávajícím účtovaného poplatku za zmařenou objednávku.

 V. Platební podmínky

1. V hotovosti
Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to přímo Prodávajícímu, nebo pověřenému zaměstnanci Prodávajícího. Platbu v hotovosti lze uskutečnit pouze v prodejně Prodávajícího. V prodejně Prodávajícího lze platit rovněž platební kartou. Přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro.                       

2. Dobírkou
Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby. Při využití dopravy DPD Parcel CZ je dobírku možné uhradit řidiči platební kartou. Dobírkou lze hradit pouze zboží zasílané přepravní nebo kurýrní službou. Zboží až do jeho převzetí a zaplacení je majetkem Prodávajícího. Součástí zásilky je faktura - daňový doklad.

3. Platba on-line kartou
Kupující zaplatí za zboží on-line pomocí zabezpečené platební brány. Přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Součástí zásilky je faktura - daňový doklad.

VI. Dodací podmínky

1. Osobní odběr
Kupující si objednané zboží vyzvedne osobně v prodejně Prodávajícího na adrese, kterou Prodávající zveřejní jako místo pro osobní odběr, a to v Prodávajícím uvedené provozní době.

2. Přepravní služba
Kupujícímu bude objednané zboží doručeno profesionální přepravní nebo kurýrní službou, a to do 2-5 pracovních dnů od jeho odeslání Prodávajícím. Cena této služby není zahrnuta v ceně zboží. Prodávajícím nabízené způsoby doručení zboží Kupujícímu, včetně jejich aktuální ceny, najde Kupující na internetové adrese www.eshop.tesla-lighting.cz

Při nákupu zboží v ceně nad 3.000,- Kč vč. DPH je doprava ZDARMA.

V případě doručení zboží Kupujícímu přepravní službou je tento povinen prohlédnout si stav zboží a jeho obalu bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození, případně Kupující zboží od přepravní služby na základě takovéhoto záznamu o poškození nepřebere. Pozdější reklamaci mechanického poškození zboží již Prodávající nemůže uznat, vychází se ze skutečnosti, že Kupující bez výhrad přijal doporučené zboží. Při využití dopravy DPD Parcel CZ je dobírku možné uhradit řidiči platební kartou.

VII. Odpovědnost za vady zboží

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

VIII. Záruční podmínky

1. Zákonná záruka
Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu záruka dle platných právních předpisů, která v současné době činí 24 měsíců ode dne prodeje. Některé zboží má omezenou životnost, která bývá obvykle u zboží uvedena v podobě kratší záruky (např. baterie, náplně do tiskáren apod.) a nelze u něj po uplynutí uvedené doby životnosti uplatňovat záruku.

2. Prodloužená záruka
Některé zboží může mít záruku delší, než je stanoveno zákonem, v takovém případě je doba záruky vždy u konkrétního zboží uvedena

IX. Reklamace


Reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který je k dispozici, stejně jako tyto VOP, na internetových stránkách Obchodu https://www.eshop.tesla-lighting.cz.

V souladu s novelou zákona o ochraně spotřebitele má tento, počínaje dnem 01. února roku 2016, možnost využít mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, příslušným subjektem k řešení je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/12, 120 00 Praha 2, Nové Město, Česká republika. Tímto informujeme spotřebitele na existenci platformy EK (klikněte zde) pro řešení spotřebitelských sporů on-line, kontaktovat nás lze na e-mail adrese: eshop@tesla-lighting.cz.

X. Odstoupení od koupě (pouze pro fyzické osoby bez IČO)

1. Osobní odběr
V případě osobního výběru a převzetí zboží na Prodejně Prodávajícího má Kupující právo si zboží prohlédnout a vyzkoušet v místě převzetí. V takovém případě se na nákup hledí, jako kdyby byl uskutečněn v běžném, nikoli internetovém obchodě. Na jakékoli pozdější pokusy o odstoupení od koupě proto nemusí brát Prodávající zřetel, s výjimkou případů ošetřených platnými právními předpisy. Při osobním odběru zboží na Prodejně Prodávajícího, objednaném cestou internetového obchodu, může Kupující odstoupit od koupě zboží, a to bez udání důvodu, nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí. 

2. Přepravní nebo kurýrní služba
Kupující může odstoupit od koupě zboží, které mu bylo doručeno libovolnou přepravní nebo kurýrní službou, a to bez udání důvodu, nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí.

Pro uplatnění odstoupení od koupě zboží musí Kupující postupovat tímto způsobem:
a) Odeslat e-mail nebo doporučený dopis Prodávajícímu, ve kterém uvede text: „Chci odstoupit od koupě zboží, definovaném na faktuře č. (zde uvést číslo faktury) ze dne (zde uvést datum vystavení faktury) a požaduji vrácení částky ve výši (zde uvést částku uvedenou u konkrétní položky vraceného zboží na faktuře). Částku chci vrátit na účet číslo (zde uvést číslo účtu včetně předčíslí a kódu banky).“ Dále uvede datum, čitelně jméno a příjmení, podpis.

b) Doručit zboží na adresu prodejny prodávajícího, a to buď po předchozí dohodě osobně, nebo libovolnou přepravní nebo kurýrní službou. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Ke zboží přiložit kopii e-mailu (dopisu) popsaného v bodě a) a zároveň kopii faktury, potvrzující zakoupení zboží u Prodávajícího. Dodržet podmínky popsané v následujícím odstavci.

Zboží doručené Kupujícím zpět na adresu prodávajícího, musí splňovat tyto náležitosti:
a) musí být v původním nepoškozeném obalu (nejlépe nerozbalené)
b) musí být nepoužité (nesmí nést viditelné známky opotřebení)
c) musí být nepoškozené (jakýmkoli způsobem)
d) musí být kompletní (včetně veškerého příslušenství, dokumentace, záručního listu apod.)
e) ke zboží musí být přibalena kopie dokladu o koupi (faktury)
f) zboží nesmí být zasláno na dobírku (nebude Prodávajícím přijato)                                  
g) doporučuje se Kupujícímu vracené zboží pojistit, neboť Prodejce neručí za jeho případnou ztrátu a poškození během přepravy zpět

Možnost odstoupení od koupě se nevztahuje na tyto položky:
a) zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
b) zboží upravené na přání Kupujícího, nebo zboží objednané výslovně na přání Kupujícího, které nebylo v době objednání skladem a bylo objednáno, nebo upraveno, pro jeho osobu
c) spotřební zboží (např. nosiče obrazu, zvuku a informací, náplně do tiskáren apod.), u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí
d) zboží pořízené na splátky (upozornění na trvající platební povinnost Zákazníka, vyplývající z jím uzavřené smlouvy se splátkovou společností)

3. Rozpor s kupní smlouvou
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupující-ho buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne pře-vzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje po-vaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má Kupující nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
•           bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
•           přiměřeným snížením kupní ceny
•           náhradním dodáním zboží
•           odstoupením od koupě

Nejprve může Kupující požadovat u Prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu Kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu společnost Tesla lighting s.r.o, jako Prodávající. Seznam servisních středisek je uveden v záručním listu nebo na samostatné příloze záručního listu, případně bude sdělen na internetové adrese Prodejce. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Doporučuje se u mobilních telefonů, PDA a dalších zařízení, aby Kupující v případě, že zvažuje zákonné vrácení, neinstaloval operační systém, nedokončoval instalaci předinstalovaného systému, nesnímal ochranné fólie z displejů a z dalších částí zařízení. V takovém případě obvykle nelze vrátit zboží zpět do nepoužitého stavu a nelze tak uznat jeho vrácení v zákonné lhůtě.

Při splnění všech uvedených podmínek pro odstoupení od koupě obdrží Kupující od Prodávajícího dobropis společně s průvodním dopisem, ve kterém bude informován o přijetí zboží zpět a o akceptování odstoupení od koupě. Tento dobropis musí Kupující potvrdit svým podpisem a zaslat zpět na adresu prodejny Prodávajícího. Peníze za vrácené zboží obdrží Kupující nejpozději do 14 dnů od obdržení potvrzeného dobropisu Prodávajícím, stejným způsobem, jako tyto přijal, nebo jiným způsobem, pokud s tímto Kupující souhlasí. Cenu vraceného zboží může Prodávající snížit o částku, kterou zboží ztratilo jeho zjevným opotřebením intenzivním používáním, nad rámec možnosti si během 14 dnů zboží prohlédnout a vyzkoušet v rámci běžného používání, Zákazník bude o tomto informován. Obecně platí, že Prodávající nemusí zaslat peníze Kupujícímu v případě, že nemá zpět své zboží, nebo doklad o jeho odeslání. Kupující bere na vědomí, že v částce peněz za vrácené zboží je u nákladu na dopravu vraceno poštovné a přepravné dle stávající platné právní úpravy, tedy Prodávající vrací Kupujícímu pouze částku, odpovídající jen do výše nejlevnějšího nabízeného způsobu dopravy. 

V případě nesplnění uvedených podmínek není Prodávající povinen zboží přijmout, a může Kupujícímu účtovat všechny přímé jemu vzniklé náklady.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.10.2022. Současně s jejich vstoupením v platnost se ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky. Změněné Všeobecné obchodní podmínky vyhlásí Prodávající vhodným způsobem na svých internetových stránkách vždy nejméně 15 kalendářních dnů před účinností nových Všeobecných obchodních podmínek.

Veškeré další skutečnosti ve VOP blíže neuvedené, se řídí platnou právní úpravou České republiky, zejména pak zákonem čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.